Οροι χρησης

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το http://pliakostravel.gr (η «Ιστοσελίδα»). Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις («Όροι») πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας η οποία λειτουργεί από την Pliakos Travel, με έδρα στην οδό Μακεδονομάχων 23, Γρεβενά, Ελλάδα. Η συνεχής πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς συνιστά την κατανόηση και συμφωνία με τους Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα άμεσα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Pliakos Travel έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς την ώρα της δημοσίευσης. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ή εκπροσωπούμε την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το site ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή από ή για λογαριασμό της Pliakos Travel για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα ή το υλικό που φιλοξενεί. Όλα τα ταξιδιώτικά πακέτα μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη των εκ του νόμου δικαιωμάτων σας, η ιστοσελίδα και όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα ονόματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα λογότυπα, οι σύνδεσμοι και άλλα υλικά (χωρίς περιορισμό) παρέχονται «ως έχει» και χωρίς εγγύηση ή έγκριση, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση η Pliakos Travel δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας ή προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, έμμεση ή αποθετική ζημία, ή οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από τη χρήση ή την απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε σε δράση της σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της βάσης δεδομένων, στην ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην  Pliakos Travel, ή ειδάλλως χρησιμοποιούνται από την Pliakos Travel, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Έχετε το δικαίωμα να δείτε, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε προσωρινά το εν λόγω περιεχόμενο από αυτή την ιστοσελίδα στην οθόνη ενός υπολογιστή, της εκτύπωσης και αποθήκευσης του εν λόγω υλικού σε ηλεκτρονική μορφή στο δίσκο με την προϋπόθεση ότι είναι για δική σας προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματική χρήση. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε, να τροποποιήσει ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα ή να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς.

ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα που προσδιορίζουν την Pliakos Travel είναι αποκλειστικά σήματα της Pliakos Travel.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα που επισκέπτεστε πατώντας πάνω σε έναν σύνδεσμο σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εκτός του ελέγχου της Pliakos Travel και την επισκέπτεστε με πλήρως δική σας ευθύνη. Τέτοιες ιστοσελίδες συνδέονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν επιθεωρηθεί από την Pliakos Travel. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ούτε αποδεχόμαστε ευθύνη για τυχόν απώλειες ή κυρώσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των συνδέσμων για οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους ορισθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή αλλιώς μη εφαρμόσιμος λόγω των νόμων οποιουδήποτε κράτους ή της χώρας για την οποία προορίζονται αυτοί οι όροι, πρέπει να αποκοπεί και να διαγραφεί από αυτή τη ρήτρα. Όλοι οι άλλοι Όροι Χρήσης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και επιβλητοί.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, όπως τροποποιήθηκαν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν υπόκεινται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.